Облици рада Ликовног програма су следећи:
  • Редовна изложбена активност у Галерији Нишког културног центра.
  • Самосталне и групне изложбе у Галерији Нишког културног центра планиране су бар два пута месечно. Заступљени су радови изведени у традиционалним ликовним техникама као и микс-медија са употребом нових технологија. Уметници су различитих генерација из Србије и иностранства.
  • Ретроспективне изложбе у другим, већим градским изложбеним просторима
  • Циклуси ауторских предавања иѕ нашире схваћених ликовних дисциплина.
Тема ових предавања су велики покрети у уметности у Србији и бившој Југославији: авангарда, неоавангарда, концептуална уметност, постомодерна, транзицијска уметност и уметност у доба глобализма. Предавачи су универзитетски професори: теоретичари уметности, естетичари и историчари уметности. Промоције књига и стручних часописа из области визуелне уметности: Уредник Ликовног програма: Никола  Миловановић