Нишки културни центар - Верица Новаков

In memoriam

(12. 2. 1955 – 2. 5. 2020)

Верица Новаков

Рођена је у Мостару. Завршила је Филозофски факултет у Сарајеву, Групу за српски/хрватски језик и историју југословенских књижевности.

По пресељењу у Ниш предавала је српски језик у Гимназији „Светозар Марковић“ и Грађевинској техничкој школи „Неимар“. Као наставник је радила од 1983. до одласка у ДП „Градина“ 1986. године. У ДП „Градини“ је била запослена до 1999. године, када је постала део колектива Нишког културног центра.

Фебруара 2020. године је отишла у пензију са места главног уредника Издаваштва НКЦ-а.

Била је врстан познавалац језика и обављала је послове лектора, коректора, приређивача и уредника у издаваштву. Током каријере је уредила, приредила и лектурисала велики број књига из области белетристике, научне и стручне литературе и друговрсне публицистике.

Њеном смрћу култура Ниша је изгубила стручног и приљежног познаваоца књиге и издаваштва.

НКЦ ће комеморацију Верици Новаков организовати чим се за то стекну услови.

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис