Трибине су биле и остале значајно место окупљања и учествовања грађана свих категорија у разговорима о програмима, сучељавању мишљења, постављању питања … Трибински програм нуди заинтересованим посетиоцима живу реч. Такође, овај програм даје прилику научницима и осталим ствараоцима из различитих области да вербалним путем покажу своја достигнућа, али и дијалогом са бројним посетиоцима допринесу бољем сазнавању, разумевању и обогаћивању различитих духовних вредности. Овај програм се остварује кроз предавања, разговоре, тематске циклусе, промоције. Уредница Трибинског програма: Драгосава Младеновић