Позоришни и драмски програм се остварује и развија у неколико основних праваца.
  • Организација гостовања значајних, код публике и критике добро прихваћених и награђиваних позоришних представа из домаћих позоришних средина и, према могућностима, из иностранства.
  • Продукција нових представа, самостално или у сарадњи са другим позоришним сценама из наше земље.
  • Представљање српских позоришта и позоришних пројеката, предавања из области позоришне уметности, мастер-класе, округли столови, разговори са познатим позоришним уметницима или други облици едукативног деловања.
  • Организација промоције нових издања у области драмске литературе, књижевне вечери са угледним драмским писцима, као и промоције стручних часописа, посвећених позоришној уметности.
У циклусу „Сцена и други медији“ представљају се односи између позоришне и других уметности, кроз пројекције позоришних представа на филму, представљања ликовних уметности у креирању визуелног изгледа позоришних представа (изложбе костима, сценографије итд.), преслушавања музике (са коментарима) употребљене у позоришту итд. Уредница Позоришног и драмског програма: Љиљана Милановић