Нишки културни центар - Ликовни програм

Облици рада Ликовног програма су следећи:

  • Редовна изложбена активност у Галерији Нишког културног центра.                                     
  • Самосталне и групне изложбе у Галерији Нишког културног центра планиране су бар два пута месечно. Заступљени су радови изведени у традиционалним ликовним техникама као и микс-медија са употребом нових технологија. Уметници су различитих генерација из Србије и иностранства.
  • Ретроспективне изложбе у другим, већим градским изложбеним просторима
  • Циклуси ауторских предавања иѕ нашире схваћених ликовних дисциплина.

Тема ових предавања су велики покрети у уметности у Србији и бившој Југославији: авангарда, неоавангарда, концептуална уметност, постомодерна, транзицијска уметност и уметност у доба глобализма. Предавачи су универзитетски професори: теоретичари уметности, естетичари и историчари уметности.

Промоције књига и стручних часописа из области визуелне уметности:

Уредник Ликовног програма: Никола  Миловановић

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис