Најаве догађаја

Представљање књиге Жарка Требјешанина, “Тајна веза између психологије и књижевности”

Среда, 24. 4. 2024, од 20 сати

Мала сала НКЦ- а 

Учествују:

Жарко Требјешанин, аутор и

Милан Р. Симић, критичар

Жарко Требјешанин рођен је 1950. у Београду, где је и дипломирао на Одсеку за психологију на Филозофском факултету. Проучава и пише о проблемима психологије личности, социјалне психологије, психоанализе, аналитичке психологије, политичке филозофије, психологије књижевности, етнопсихологије и фолклористике.

Највише је посвећен изучавању теорије личности, посебно Фројдове, Јунгове, Адлерове, Масловљеве, Олпортове и Фромове. Учествовао је као сарадник и руководилац пројеката у научним и стручним пројектима Института за психологију. Аутор је пројекта стручне едукације из психологије представника невладиних организација. Оснивач је и уредник Библиотеке Психологија за радознале (Завод за уџбенике, Београд). Био је председник Савеза психолога Југославије и главни уредник Психолошких новина.

Добитник је Награде Веселин Лучић, за најбоље научно дело на Универзитету у Београду, Награде Борислав Стевановић, за научни допринос психологији, Награде Живорад Жижа Васић – за популаризацију савремене психологије, као и Награде Радоје Домановић, за допринос тумачењу сатире.

„ Уместо „откривања” читавог арсенала неуротичних конфликата, потиснутих мотива, идеја и осећања и нуђења ових тобожњих открића као кључа у разумевању тајне уметничког дела, сматрам да је много боље и сврсисходније  користити се методом психоанализе у дешифровању значења склопа, целине књижевног дела. Психоаналитички метод као дубински, динамички, детективски и критичарски приступ загонетним појавама прикладан је за одгонетање литерарне творевине и њених скривених значења. То је разумљиво јер свако књижевно дело нешто открива, али истовремено нешто од пресудне важности скрива или тек наговештава. На терену истраживања литературе психоанализу можемо одредити као вешину тумачења скривеног смисла текста.                                      

 („Тајна веза”, Жарко Требјешанин)