ОПШТИ АКТИ

ПРОГРАМ О РАДУ ЗА 2024


ПРЕУЗМИ


ПРЕУЗМИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022


ПРЕУЗМИ


ПРЕУЗМИ

ПРАВИЛНИК СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА ЗА ОКТОБАР 2022


ПРЕУЗМИ

ЗАШТИТА ПОДАТАКА ЛИЧНОСТИ


ПРЕУЗМИ


ПРЕУЗМИ


ПРЕУЗМИ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ


ПРЕУЗМИ

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ


ПРЕУЗМИ

ОДЛУКА – О измени Статута

Март 2021. год


ПРЕУЗМИ

ОДЛУКА – О измени Статута

Септембар 2021. год


ПРЕУЗМИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ за 2021. год


ПРЕУЗМИ

ОДЛУКА – О изменама и допунама Одлуке о оснивању установе Нишки културни центар

Октобар 2021. год


ПРЕУЗМИ

САГЛАСНОСТ – На статут

Октобар 2021. год


ПРЕУЗМИ

САГЛАСНОСТ – На статут

Март 2021. год


ПРЕУЗМИ

ПРАВИЛНИК – Систематизација послова

Новембар 2021. год


ПРЕУЗМИ

ПРАВИЛНИК – Систематизација послова

Април 2021. год


ПРЕУЗМИ

ПРАВИЛНИК – О унутрашњој организацији и систематизацији послова

Септембар 2018. год


ПРЕУЗМИ

СТАТУТ Установе Нишки културни центар

Децембар 2016. год


ПРЕУЗМИ