Нишки културни центар - Изложба слика Бојана Донкова CATACLYSMUS

уторак, 25. 7. 2023. године

Галерија НКЦ-а,

у 19 сати

Рођен је у Нишу 1974. године.Сликарством се активно бави последњих десет година.У градовима Нишу,Лесковцу и Прокупљу где је службовао, био је један од најактивнијих у оргнизовању музејских и ликовних манифестација.

"Нови циклус радова Бојана Донкова резултат је истраживања у материјалу и техникама. Представљајући катаклизму на њима, он открива ескалацију сопствених емоција у стваралачком изразу.

Објашњавајући хипотезу о цикличним катаклизмама које су у потпуности мењале изглед, односно флору и фауну Земље, Бојан се креће по међи уметничке слободе и геометријског цртежа. Другим речима, цртеж гради црном бојом и претежно правим и јасним линијама, насупрот транспарентној сепији коју уноси у структуру рада и дозвољава јој да на њу делују силе природе, те слика спонтано цури и ствара слободан натуралан цртеж, готово деконструктиван. Та разлика између стварног и имагинарног, светлог и тамног, слободног и одређеног, лазурног и пастуозног, великог и малог, топлог и хладног у ликовном смислу чине Бојанов лични рукопис.

Семантички гледано, платно Бојана Донкова је ресивер порука. Црни правоугаоници, светлом обрисане површине, колаж, трагови суве четке, одсуство или нагомилавање елемената, симболи у виду словних знакова и бројева на платну представљају катаклизму која је манифест Бојановог доживљаја уметничког преврата који он интерпретира у својим делима." (Проф. Анита Милић)

Остави коментар

Сигурносни код Освежи

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис