Нишки културни центар - Промоција књиге ГЕОПОЛИТИКА МЕДИЈА

среда, 29. мај 2019. године од 13 сати

Књижевно-меморијална поставка Миљковић-Сремац, ул. Александра Ненадовића 2а

Организатор: НКЦ

Говоре:

др Мирољуб Радојковић,

др Зоран Арацки,

др Љубиша Деспотовић,

др  Зоран Јевтовић,

модератор Велибор Петковић

Др Мирољуб Радојковић, редовни професор Факултета политичких наука у Београду, са посебним интересовањем за комуникационе системе и јавно мњење. Главни и одговорни уредник часописа за управљање комуницирањем "CM" који заједнички издају Факултет политичких наука у Београду и Институт за усмеравање комуникација из Новог Сада.

Др Зоран Арацки, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, на Департману за комуникологију и новинарство. Дугогодишњи новинар и шеф дописништва "Вечерњих новости" у Нишу и помоћник директора "Народних новина". 

Др Љубиша Деспотовић је запослен на Институту за политичке студије у Београду у звању научног саветника, а такође је и редовни професор и шеф катедре Теоријско-политичких наука на Факултету за европске правно-политичке студије у Новом Саду. Редовни је члан Матице српске.

Др Зоран Јевтовић је редовни професор Филозофског факултета у Нишу, претходно дугогодишњи новинар Радио Београда 2, уредник Радио Приштине и "Удружених станица Србије".

Геополитика као синтезна наука која обједињује корпусе знања повезаних са политикологијом, географијом, историјом, дефендологијом, филологијом, културом, религијом, економијом, правом, и другимсродним дисциплинама даје преко потребну теоријску основу за правилно разумевање међународних односа. У комбинацији са медиологијом нуди и неопходни кључ за декодирање актуелних процеса и промена. Нове комуникационе технологије у садејству са глобализмом, денационализацијом, десуверенизацијом, и корпоративизмом преобликују изглед планете, издвајајући процесе прикупљања, селектовања, обликовања и управљања информацијама као један од приоритетних поступака за стицање и очување друштвене моћи. Хипертрофирана продукција медијских садржаја концентрисана у малом броју власничких центара све чешће диктира глобално опажање стварности, претварајући касни капитализам у меки тоталитаризам. Рукопис научне монографије Геополитика медија енциклопедијски педантно, методолошки поступно и аналитички коректно анализира управо ове појаве, поручујући да у дигитализованом друштвеном, геополитичком и културном амбијенту само носиоци медијске моћи могу равноправно да комуницирају и изражавају сопствена гледишта, док грађанима и мањим заједницама остaје да следе њихов пут или да се повуку у изолацију.

Љубиша Деспотовић и Зоран Јевтовић међу првима у нашем академском окружењу изучавају феномен геополитичких промена преломњен кроз перспективу медиологије у актуелном међународном окружењу, водећи рачуна и о рефлексијама на српско друштво, као важан допринос истраживања која су публикована у овој књизи. Глобалнекомуникационе технологије производећи меку моћ декомпонују унутрашњи суверенитет држава, које губећи управљање и контролу над симболичко-појмовном праксом остају препуштене самодеструкцији и спољној пропагандној агресији. У актуелним геополитичким процесима битно се декомпонују традиционалне категорије политичког, економског, безбедносног, правног и културног суверенитета, чиме се мења суштина савремених међународних односа, а са њом и поредак геополитичке моћи у свету.

ДОБРО ДОШЛИ!

Остави коментар

Сигурносни код Освежи

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис