НАГРАДЕ

Међународна фото колонија

НКЦ планира да у 2018. години обнови фото-колонију која је угашена пре неколико година и да је ревитализује тако што ће јој удахнути нови значај и смисао и тако што ће остварити успешну сарадњу са нишким фотографима и њиховим удружењима. Уз то постоји идеја да се овај догађај уприличи истовремено и паралелно са етно-манифестацијом Дани жалфије, што ће обогатити, оплодотворити и употпунити обе манифестације.

Будући да НКЦ нема посебног програмског уредника за област фотографије и пошто је фотографија као легитимна уметничка дисциплина тек ту и тамо заступљена у оквирима ликовног програма установе (који обухвата сликарство, вајарство, архитектуру, дизајн и графику, најређе међу њима фотографију), оваква колонија имаће изузетно велики културолошки значај, и то не само за нашу локалну средину. Колонија би трајала неколико дана и одвијала би се у пригодним амбијентима Ниша и природних локалитета у околини града, а имала би десетак учесника из Ниша и Србије, као и, ако околности то буду дозволиле, покојег од угледних фотографа из суседних земаља. Планиран је током колоније читав низ програма, од израде фотографија на одређене задате теме, преко изложби фотографија и предавања, па до конкурса за младе фотографе и других програма везаних за културну и друштвену улогу фотографије.

Све фотографије настале током колоније, а дело су фотографских уметника који су носиоци највиших мајсторских звања из те области, остале би након те манифестације као поклон Граду и градским институцијама.