Нишки културни центар - Међународна колонија филмске критике

Међународна колонија филмске критике Ниш замишљена је са циљем да се у домаћој и регионалној јавности реафирмише једна помало запостављена пратећа кинематографска делатност која има пресудан утицај на васпитавање и сазревање филмског укуса код млађих филмофилских нараштаја. У време када је највећи број српских дневних новина лишен озбиљних критичких приказа најновијих филмских остварења, када у Србији у континуитету излази само један филмски часопис, „Филаж“ (а други је тек у почетним фазама очекиваног часописног успона – „Кинотека“), када на телевизијама с националном фреквенцом једва да каткада промакне понека емисија о филму, интернационална колонија филмске критике чини се насушном потребом, јер представља идеалну прилику да се на једном месту, у филмски препознатљивом амбијенту какав је Ниш (у њему се сваке године одиграва Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма и Међународна дечја колонија анимираног филма Пантелеј, а седиште је „нишког филмског критичарског круга“ и филмског часописа „Филаж“), окупе филмски критичари из Србије и иностранства, припадници различитих критичарских генерација, естетичких и идеолошких усмерења, не би ли разменили искуства, учествовали у пажљиво осмишљеним програмским активностима и пренели своја знања ученицима појединих нишких средњих школа, навикавајући их да аналитички приступају делима седме уметности.

Међународна колонија филмске критике Ниш 2018 имаће петнаестак учесника из земље и иностранства и трајаће четири дана, током којих ће бити организована два округла стола (један с оквирном темом „Аутор у фокусу“ и један посвећен некој од општијих кинематографских или филмолошких тема) и низ радионица филмске критике у неколиким нишким средњим школама (најпре онима које већ имају филмске секције и клубове). Током тих радионица учесници колоније ће, разврстани у парове или групе, заједно са заинтересованим, претходно селектованим ђацима разрађивати тему везану за неки велики, општепознати домаћи или страни филм, како би се ученицима указало на начине анализе, оцењивања и вредновања појединачних филмских дела; круна ове радионице било би задавање задатка ђацима да напишу критички есеј о датом филму, да би сви ти есеји накнадно били објављени у форми зборника текстова који би био презентован касније у току године.

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис