Нишки културни центар - Међународна фото колонија

НКЦ планира да у 2018. години обнови фото-колонију која је угашена пре неколико година и да је ревитализује тако што ће јој удахнути нови значај и смисао и тако што ће остварити успешну сарадњу са нишким фотографима и њиховим удружењима. Уз то постоји идеја да се овај догађај уприличи истовремено и паралелно са етно-манифестацијом Дани жалфије, што ће обогатити, оплодотворити и употпунити обе манифестације.

Будући да НКЦ нема посебног програмског уредника за област фотографије и пошто је фотографија као легитимна уметничка дисциплина тек ту и тамо заступљена у оквирима ликовног програма установе (који обухвата сликарство, вајарство, архитектуру, дизајн и графику, најређе међу њима фотографију), оваква колонија имаће изузетно велики културолошки значај, и то не само за нашу локалну средину. Колонија би трајала неколико дана и одвијала би се у пригодним амбијентима Ниша и природних локалитета у околини града, а имала би десетак учесника из Ниша и Србије, као и, ако околности то буду дозволиле, покојег од угледних фотографа из суседних земаља. Планиран је током колоније читав низ програма, од израде фотографија на одређене задате теме, преко изложби фотографија и предавања, па до конкурса за младе фотографе и других програма везаних за културну и друштвену улогу фотографије.

Све фотографије настале током колоније, а дело су фотографских уметника који су носиоци највиших мајсторских звања из те области, остале би након те манифестације као поклон Граду и градским институцијама.

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис