Нишки културни центар - 2023

План јавних набавки за 2023 годину

23.02.2023

Набавка на коју се закон не примењује 1/2023

23.02.2023

Позив за подношење понуде бр 1.

Обезбеђење објекта

Набавка на коју се закон не примењује 2/2023

23.02.2023

Позив за подношење понуде бр 2

Сервис  апарата за заштиту од пожара

Набавка на коју се закон не примењује 3/2023

23.02.2023

Позив за подношење понуде бр 3.

Дератизација

Набавка на коју се закон не примењује 4/2023

28.02.2023

Позив за подношење понуде бр 4

Репрезентација

Набавка на коју се закон не примењује 5/2023

01.03.2023

Позив за подношење понуде бр 5

Услуге превоза за редовне програме и манифестације

Набавка на коју се закон не примењује 6/2023

01.03.2023

Позив за подношење понуде бр 6

Tекуће поправке рачунарске опреме

Набавка на коју се закон не примењује 7/2023

03.03.2023

Позив за подношење понуде бр 7

Набавка административног материјала - тонер

Набавка на коју се закон не примењује 8/2023

21.03.2023

Позив за подношење понуде бр 8

Цвеће за редовне програме и манифестације

Набавка на коју се закон не примењује 9/2023

21.03.2023

Позив за подношење понуде бр 9

Услуге израде и одржавања сајтова
Edit Page

Filmski susreti 2021 Horske svečanosti Nisomnia NIMUSSlobodna zonaGrad NisNiš: Međa Istoka i Zapada i rodno mesto rimskog cara

 

 

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис