Нишки културни центар - 2023

Набавка на коју се закон не примењује 1/2023

23.02.2023

Позив за подношење понуде бр 1.

Обезбеђење објекта

Набавка на коју се закон не примењује 2/2023

23.02.2023

Позив за подношење понуде бр 2

Сервис  апарата за заштиту од пожара

Набавка на коју се закон не примењује 3/2023

23.02.2023

Позив за подношење понуде бр 3.

Дератизација

Набавка на коју се закон не примењује 4/2023

28.02.2023

Позив за подношење понуде бр 4

Репрезентација

Набавка на коју се закон не примењује 5/2023

01.03.2023

Позив за подношење понуде бр 5

Услуге превоза за редовне програме и манифестације

Набавка на коју се закон не примењује 6/2023

01.03.2023

Позив за подношење понуде бр 6

Tекуће поправке рачунарске опреме

Набавка на коју се закон не примењује 7/2023

03.03.2023

Позив за подношење понуде бр 7

Набавка административног материјала - тонер

Набавка на коју се закон не примењује 8/2023

21.03.2023

Позив за подношење понуде бр 8

Цвеће за редовне програме и манифестације

Набавка на коју се закон не примењује 9/2023

21.03.2023

Позив за подношење понуде бр 9

Услуге израде и одржавања сајтова

Набавка на коју се закон не примењује 10/2023

27.03.2023

Позив за подношење понуде бр 10

Услуге смештаја за редовне програме и манифестације

Набавка на коју се закон не примењује 11/2023

28.03.2023

Позив за подношење понуде бр 11

Услуге смештаја са Фотоколонију, колонију филмске критике, Фестивал стрипа, Фестивал фантастике и дечију колонију Грачаница

Набавка на коју се закон не примењује 12/2023

24.04.2023

Позив за подношење понуде бр 12

Материјал за саобраћај- продужење рока за доставу понуде

Набавка на коју се закон не примењује 13/2023

25.04.2023

Позив за подношење понуде бр 13

Текуће поправке и одржавање електронске опреме

Набавка на коју се закон не примењује 14/2023

28.04.2023

Позив за подношење понуде бр 14

Услуге организовања Фестивала фантастике 2023

Набавка на коју се закон не примењује 15/2023

10.05.2023

Позив за подношење понуде бр 15

Услуге организовања културних дешавања -Дани жалфије

Набавка на коју се закон не примењује 16/2023

10.05.2023

Позив за подношење понуде бр 16

Услуге организовања фестивала стрипа 2023

Набавка на коју се закон не примењује 17/2023

12.05.2023

Позив за подношење понуде бр 17

Услуге организовања Градске славе 2023

Набавка на коју се закон не примењује 18/2023

18.05.2023

Позив за подношење понуде бр 18

Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

Набавка на коју се закон не примењује 19/2023

22.05.2023

Позив за подношење понуде бр 19

Услуге музичких група за Музички фестивал ''Нисомниа'' 2023 

Набавка на коју се закон не примењује 20/2023

24.05.2023

Позив за подношење понуде бр 20

Агенцијске услуге - Извођење позоришне представе '' Чудо Лавинија''

Набавка на коју се закон не примењује 21/2023

02.06.2023

Позив за подношење понуде бр 21

Организација културног дешавања – Наступ групе „Belezza Serba“

Набавка на коју се закон не примењује 22/2023

02.06.2023

Позив за подношење понуде бр 22

Набавка авио карата

Набавка на коју се закон не примењује 23/2023

02.06.2023

Позив за подношење понуде бр 23

Услуге смештаја за концерт хорова из Ватикана и Толеда

Набавка на коју се закон не примењује 24/2023

06.06.2023

Позив за подношење понуде бр 24

Услуге организовања културних дешавања – Музички фестивал „Нисомниа“ 2023

Набавка на коју се закон не примењује 25/2023

06.06.2023

Позив за подношење понуде бр 25

Обезбеђење за Музички фестивал „Нисомниа“ 2023

Набавка на коју се закон не примењује 26/2023

07.06.2023

Позив за подношење понуде бр 26

Услуге ресторана за редовне програме и манифестације – рибљи специјалитети

Набавка на коју се закон не примењује 27/2023

13.06.2023

Позив за подношење понуде бр 27

Организовање и спровођење безбедност и здравља на раду
 
 

Набавка на коју се закон не примењује 28/2023

24.07.2023

Позив за подношење понуде бр 28

Oбезбеђење за фестивал '' Филмски сусрети'' 2023 

Набавка на коју се закон не примењује 29/2023

26.07.2023

Позив за подношење понуде бр 29

Услуге пројектовања филмова на фестивалу ''Филмски сусрети'' 2023

Набавка на коју се закон не примењује 30/2023

28.07.2023

Позив за подношење понуде бр 30

Извођење ватромета на отварању и затварању фестивала „Филмски сусрети“ 2023

Набавка на коју се закон не примењује 31/2023

04.08.2023

Позив за подношење понуде бр 31

Услуга ТВ преноса отварања и затварања фестивала '' Филмски сусрети '' 2023 и хронике фестивала

Набавка на коју се закон не примењује 32/2023

07.08.2023

Позив за подношење понуде бр 32

Услуге пројектовања филмова на фестивалу '' Филмски сусрети'' 2023

Набавка на коју се закон не примењује 33/2023

10.08.2023

Позив за подношење понуде бр 33

Услуге осигурања имовине и лица

Набавка на коју се закон не примењује 34/2023

16.08.2023

Позив за подношење понуде бр 34

Организовање противпожарне заштите

Набавка на коју се закон не примењује 35/2023

16.08.2023

Позив за подношење понуде бр 35

Услуге ресторана за фестивал „Филмски сусрети“ 2023 – вечера –

свечано отварање

Набавка на коју се закон не примењује 36/2023

16.08.2023

Позив за подношење понуде бр 36

Услуге ресторана за фестивал „Филмски сусрети“ 2023 – вечера –

свечано затварање

Набавка на коју се закон не примењује 37/2023

18.08.2023

Позив за подношење понуде бр 37

Услуге ресторана за редовне програме и манифестације – национална кухиња

Набавка на коју се закон не примењује 38/2023

18.08.2023

Позив за подношење понуде бр 38

Услуге организовања културних дешавања

Набавка на коју се закон не примењује 39/2023

18.08.2023

Позив за подношење понуде бр 39

Услуге организовања фестивала „Филмски сусрети“ 2023

Набавка на коју се закон не примењује 40/2023

18.08.2023

Позив за подношење понуде бр 40

Услуге организовања пратећих програма за фестивал Филмски сусрети 2023

Набавка на коју се закон не примењује 41/2023

21.08.2023

Позив за подношење понуде бр 41

Услуге организовања пратећих програма за фестивал Филмски сусрети 2023

Набавка на коју се закон не примењује 42/2023

24.08.2023

Позив за подношење понуде бр 42

Услуге организовања културних дешавања – Концерт Лепе Лукић

Набавка на коју се закон не примењује 43/2023

25.08.2023

Позив за подношење понуде бр 43

Услуге организовања културних дешавања – едукативне радионице за децу школског узраста

Набавка на коју се закон не примењује 44/2023

28.08.2023

Позив за подношење понуде бр 44

Услуге организовања културних дешавања – Опера Гала на Летњој позорници – Вече Вердија

Набавка на коју се закон не примењује 45/2023

20.10.2023

Позив за подношење понуде бр 45

Услуге организовања културних
дешавања – Извођење концерата за НИМУС 2023

Набавка на коју се закон не примењује 46/2023

25.10.2023

Позив за подношење понуде бр 46

Услуге организовања културних
дешавања – Концерт квартета Опава и
солисте Милоша Мијатовића на
кларинету за НИМУС 2023

Набавка на коју се закон не примењује 47/2023

31.10.2023

Позив за подношење понуде бр 47

Услуге организовања културних
дешавања – Наступ Бобана
Здравковића са пратећим оркестром
дана 31.12.2023 на Тргу краља Милана

Набавка на коју се закон не примењује 48/2023

31.10.2023

Позив за подношење понуде бр 48

Услуге организовања културних
дешавања – Наступ Боре Ђорђевића са
пратећим бендом дана 30.12.2023 на
Тргу краља Милана

Набавка на коју се закон не примењује 49/2023

02.11.2023

Позив за подношење понуде бр 49

Материјал за посебне намене

Набавка на коју се закон не примењује 50/2023

03.11.2023

Позив за подношење понуде бр 50

Услуге музичких група – Наступ
ансамбла Грош дана 29.11.2023 у
великој сали НКЦ-а

Набавка на коју се закон не примењује 51/2023

15.11.2023

Позив за подношење понуде бр 51

Услуге организовања културних
дешавања – Наступ Вики Миљковић са
пратећим оркестром дана 31.12.2023 на
Тргу краља Милана

Набавка на коју се закон не примењује 52/2023

21.11.2023

Позив за подношење понуде бр 52

Обезбеђење за Сајам књига 2023

Набавка на коју се закон не примењује 53/2023

21.11.2023

Позив за подношење понуде бр 53

Обезбеђење за концерт Боре
Ђорђевића дана 30.12.2023 на Тргу
краља Милана

Набавка на коју се закон не примењује 54/2023

21.11.2023

Позив за подношење понуде бр 54

Обезбеђење за дочек Нове године дана
31.12.2023 на Тргу краља Милана

Набавка на коју се закон не примењује 55/2023

24.11.2023

Позив за подношење понуде бр 55

Услуга организовања изложби и сајмова

Набавка на коју се закон не примењује 56/2023

27.11.2023

Позив за подношење понуде бр 56

Услуге музичких група – Наступ групе
Танго ансамбл LIBERCIJATRO дана
9.12.2023 у великој сали НКЦ-а

Набавка на коју се закон не примењује 57/2023

30.11.2023

Позив за подношење понуде бр 57

Услуге организовања прослава дана 30.12. и 31.12.2023  на Тргу краља Милана

Набавка на коју се закон не примењује 58/2023

04.12.2023

Позив за подношење понуде бр 58

Услуге у вези са продукцијом филма и
видео снимака – Израда документарног
филма о НКЦ -у

Набавка на коју се закон не примењује 59/2023

04.12.2023

Позив за подношење понуде бр 59

Услуге телевизије – Емитовање
реклама за Сајам књига 2023

Набавка на коју се закон не примењује 60/2023

04.12.2023

Позив за подношење понуде бр 60

Услуге телевизије – Емитовање
реклама за концерте 30. и 31.12.2023

Набавка на коју се закон не примењује 61/2023

06.12.2023

Позив за подношење понуде бр 61

Организација разних дешавања дана
30.12.2023. године на Тргу краља
Милана

Набавка на коју се закон не примењује 62/2023

06.12.2023

Позив за подношење понуде бр 62

Организација разних дешавања дана
31.12.2023. године на Тргу краља
Милана

Набавка на коју се закон не примењује 63/2023

06.12.2023

Позив за подношење понуде бр 63

Услуге организовања прослава дана
30.12. и 31.12.2023 на Тргу краља
Милана

Набавка на коју се закон не примењује 64/2023

06.12.2023

Позив за подношење понуде бр 64

Услуге ресторана – прослава Нове године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/2023

27.03.2023

Одлука о додели уговора

Услуге штампања за редовне програме и манифестације

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 2/2023

15.05.2023

Одлука о додели уговора

Услуге штампања издања, часописа и зборника ( обликована у партијама )

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 3/2023

16.06.2023

Одлука о додели уговора

Административна опрема и опрема за културу

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 4/2023

01.06.2023

Одлука о додели уговора

Закуп опреме за музички фестивал ''Нисомниа'' 2023 и фестивал ''Филмски сусрети 2023''

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 5/2023

04.07.2023

Одлука о додели уговора

Услуге штампања капиталних издања и часописа ''ГРАДИНА''

План јавних набавки за 2023 годину

23.02.2023

Измена плана јавних набавки за 2023 годину

06.06.2023

Edit Page
Filmski susreti 2023

Baner 5x5

Формулар за подношење захтева за акредитације - Нисомниа 2023

 Horske svečanosti Horske svečanosti

NIMUSSlobodna zonaGrad NisNiš: Međa Istoka i Zapada i rodno mesto rimskog cara

 

 

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис