ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавна набавка бр. 3 – Закуп опреме за музички фестивал “Нисомниа” 2024, фестивал “Филмски сусрети” 2024 и ИХС 2024

4.06.2024.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавна набавка бр. 2 – Штампање издања, часописа и зборника

10.05.2024.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавнa набавкa бр.1 – Услуге штампања за редовне програме и манифестације

25.4.2024.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 32/2024

Услуге ресторана за редовне програме и манифестације – рибљи специјалитети

27.5.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 31/2024

Услуге организовања фестивала стрипа 2024

17.5.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 30/2024

Услуге организовања културних дешавања – Музички фестивал”Нисомниа” 2024

15.5.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 29/2024

Обезбеђење за Музички фестивал “Нисомниа” 2024

15.5.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 28/2024

Услуге музичких група за Музички фестивал “Нисомниа” 2024

14.5.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 27/2024

Услуге организовања фестивала фантастике 2024

10.5.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 26/2024

Услуге организовања свечане академије Градске славе 2024

13.5.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 25/2024

Услуге организовања програма у оквиру Градске славе 2024

13.5.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 24/2024

Услуга организовања опере “Тоска”

9.5.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 23/2024

Организовање разних дешавања – Пучинијево наслеђе – обележавање 100 године од смрти великана оперског стваралаштва дана 24.05.2024.

9.5.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 22/2024

Набавка филмског платна

30.4.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 21/2024

Агенцијске услуге – Извођење представе “Пут великана” у режији Весне Станковић у великој сали НКЦ-а дана 13.05.2024. године

30.4.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 20/2024

Цвеће за редовне програме и манифестације.

23.4.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 19/2024

Текуће поправке и одржавање електронске опреме.

22.4.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 18/2024

Услуге смештаја за редовне програме и манифестације без категорије.

15.4.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 17/2024

Позив за подношење понуде број 17 – Услуге смештаја за редовне програме и манифестације ( обликована у партије)

8.4.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 16/2024

Позив за подношење понуде бр.16 – Набавка административног материјала – тонери

19.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 15/2024

Позив за подношење понуде бр.15 – Смештај за потребе ИХС

18.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 14/2024

Позив за подношење понуде бр.14 – Услуге смештаја за фотоколонију, Колонију филмске критике, Фестивал стрипа, Фестивал фантастике и дечја колонија Грачаница

15.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 13/2024

Позив за подношење понуде бр.13 – Услуге превоза за редовне програме и манифестације

15.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 12/2024

Позив за подношење понуде бр.12 – Материјал за саобраћај

14.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 11/2024

Позив за подношење понуде бр.11 – Репрезентација

14.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 10/2024

Позив за подношење понуде бр.10 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

13.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 9/2024

Позив за подношење понуде бр.9 – Услуге чишћења објекта

11.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 8/2024

Позив за подношење понуде бр. 8 – Агенцијске услуге – Организовање концерта Радосне манастирске песме дана 14.03.2024. године у малој сали НКЦ-а

7.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕЈЕ 7/2024

Позив за подношење понуде бр. 7 – Сервис апарата за заштиту од пожара

7.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 6/2024

Позив за подношење понуде бр. 6 – Дератизација

6.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 5/2024

Позив за подношење понуде бр. 5 – Услуге одржавања сајтова

6.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 4/2024

Позив за подношење понуде бр. 4. – Организација разних дешавања

4.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 3/2024

Позив за подношење понуде бр.3 – Услуге организовања културних дешавања

4.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 2/2024

Позив за подношење понуде бр.2 – Услуге музичких група

4.3.2024.

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 1/2024

Позив за подношење понуде бр.1 – Обезбеђење објекта

4.3.2024.

План јавних набавки за 2024.

4.3.2024.