2020, ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

 

Редни број јавне набавке: 38/2020

14. Јул 2020.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

28. Јул 2020.

Обавештење о обустави поступка

3. Август 2020.

Редни број јавне набавке: 36/2020

13. Јул 2020.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

27. Јул 2020.

Обавештење о закљученом уговору

18. Август 2020.

Редни број јавне набавке: 26/2020

19. Јун 2020.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

27. Јул 2020.

Обавештење о закљученом уговору

12. Август 2020.

Редни број јавне набавке: 25/2020

19. Јун 2020.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

27. Јул 2020.

Обавештење о закљученом уговору

12. Август 2020.

Редни број јавне набавке: 24/2020

18. Јун 2020.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

22. Јул 2020.

Обавештење о закљученом уговору

10. Август 2020.

Редни број јавне набавке: 21/2020

18. Јун 2020.

Редни број јавне набавке: 20/2020

17. Јун 2020.

Редни број јавне набавке: 18/2020

11. Јун 2020.

Измена конкурсне документације

16. Јун 2020.

Обавештење о продужетку рока

16. Јун 2020.

Одлука о додели уговора

30. Јун 2020.

Обавештење о закљученом уговору

1. Јул 2020.

Редни број јавне набавке: 17/2020

09. Јун 2020.

Одлука о додели уговора

19. Јун 2020.

Обавештење о закљученом уговору

22. Јун 2020.

Редни број јавне набавке: 15/2020

05. Јун 2020.

Одлука о додели уговора

9. Јул 2020.

Обавештење о закљученом уговору

22. Јул 2020.

Редни број јавне набавке: 14/2020

14. Маj 2020.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

10. Јун 2020.

Обавештење о закљученом уговору

15. Јун 2020.

Редни број јавне набавке: 13/2020

13. Маj 2020.

Редни број јавне набавке: 12/2020

19. Март 2020.

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

31. Март 2020.

Обавештење о закљученом уговору

3. Април 2020.

Редни број јавне набавке: 9/2020

11. Март 2020.

Одлука о обустави поступка

24. Март 2020.

Обавештење о обустави поступка

30. Март 2020.

Редни број јавне набавке: 8/2020

10. Март 2020.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

20. Март 2020.

Обавештење о закљученом уговору

1. Април 2020.

Редни број јавне набавке: 7/2020

10. Март 2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума

20. Март 2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

27. Март 2020.

Редни број јавне набавке: 5/2020

06. Март 2020.

Измена конкурсне документације

10. Март 2020

Обавештење о продужењу рока

10. Март 2020

Питања – ЈН Услуге превоза за редовне и посебне програме

12. Март 2020

Одлука о обустави поступка

23. Март 2020.

Обавештење о обустави поступка

30. Март 2020

Редни број јавне набавке: 4/2020

05. Март 2020.

Одлука о додели уговора

27. Март 2020.

Обавештење о закљученом уговору

01. Јун 2020.

Редни број јавне набавке: 2/2020

04. Март 2020.

Редни број јавне набавке: 1/2020

03. Март 2020.

План јавних набавки за 2020. годину

02. Март 2020.

Измена плана за 2020. годину

12. Јун 2020.