Нишки културни центар је издавач општег типа. Од свог оснивања, 1999. године, до данас објавио је преко 300 наслова сврстаних жанровски у библиотеке.

Редакцију Издаваштва чине

  • Зоран Ћирић, уредник белетристике
  • Срђан Савић, уредник филмске литературе
  • Драгана Костов, секретар редакције
  • Снежана Илић, лектор
  • Лидија Маринковић, технички уредник

Срђан Савић

Уредник филмске литературе

Рођен је 12. 11. 1973. године у Нишу, где је завршио гимназију „Светозар Марковић“. Дипломирао је на Студијској групи за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу.

опширније…

Зоран Ћирић

Уредник белетристике

Дипломирао на Економском факултету Универзитета у Нишу. Oбјавио тридесет књига различитог жанровског усмерења. Заступљен у више антологија савремене српске прозе и поезије.

опширније…