Нишки културни центар је издавач општег типа. Од свог оснивања, 1999. године, до данас објавио је преко 300 наслова сврстаних жанровски у библиотеке.

Редакцију Издаваштва чине:

  • Верица Новаков, главни уредник и уредник библиотека: Домаћи писци и Роман
  • Зоран Ћирић, уредник белетристике
  • Срђан Савић, уредник филмске литературе
  • Зоран Пешић Сигма, уредник часописа „Градина“ и „Градининих“ библиотека
  • Драгана Костов, секретар редакције
  • Снежана Илић, лектор
  • Лидија Маринковић, технички уредник
  • Милан Рељић, оператер на рачунару

Срђан Савић

Уредник филмске литературе

Рођен је 12. 11. 1973. године у Нишу, где је завршио гимназију „Светозар Марковић“. Дипломирао је на Студијској групи за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу.

опширније…

Зоран Ћирић

Уредник белетристике

Дипломирао на Економском факултету Универзитета у Нишу. Oбјавио тридесет књига различитог жанровског усмерења. Заступљен у више антологија савремене српске прозе и поезије.

опширније…

Верица Новаков

Главни уредник и уредник библиотека: Домаћи писци и Роман

In memoriam

(12. 2. 1955 – 2. 5. 2020)

Рођена је у Мостару. Завршила је Филозофски факултет у Сарајеву, Групу за српски/хрватски језик и историју југословенских књижевности.

опширније…

Зоран Пешић Сигма

Главни уредник часописа “Градина”

In memoriam

(1960 – 2019)

Зоран Пешић Сигма je рођен 1960. у Белој Цркви (Србија). У Нишу живи од 1978. године. Радио је у Студентском културном центру као уредник, главни уредник и в. д. директора од 1985‒1991.

опширније…

ЧАСОПИСИ

БИБЛИОТЕКЕ