Нишки културни центар - Градина број 80-81/2017

ПРЕГЛЕД САДРЖИНЕ

Реч уредника

Зоран Пешић Сигма

О вредности живота... 7

Kњижевни портрет: Владимир Копицл

Награда Ramonda serbica (образложење Жирија)... 11

Владимир Копицл

Ја сам увек за радост... 12

Владимир Копицл

Успон... 14

Књижевна колонија Сићево 2017: Књижевност и музика

Далибор Поповић Поп

Књижевност и музика... 23

Владимир Копицл

Увод у случај Дилан: ТРИ од СЕДАМНАЕСТ примера... 24

Боб Дилан

Душо, баш би ми легла ти... 28

(Са енглеског језика превео Владимир Копицл)

Жељко Митић

Between a rock and a hard place... 35

Ивица Живковић

Музика у књижевности... 38

Велимир Костов

Афроамерички спиритуали... 44

Музеј Књижевности: Том Лах

Радосав Стојановић

Том Лах њим самим... 51

Том Лах, приче:

Ватрена пауница... 59

У царству шунда... 65

Огледало смрти... 71

Срећа и лопови... 73

Шакали... 76

Причекајте ред за смрт... 78

Близанци... 80

Ваза... 83

Повратак... 86

Ђаво у облацима... 89

Последња авантура... 92

Сентиментално преваспитавање... 94

Шатровци или - фол драма у три чина... 98

Мали авантуриста... 102

Касно... 104

Тестамент пораза... 106

Његове руке... 108

Сан који предсказује... 110

Риба са водопада... 115

Последњи извештај из осињака... 118

Доктор... 121

Четврти из врсте... 123

Кутија блага... 125

Смена није закаснила... 127

Том Лах, песме:

Ако некада... 129

Коб и мора... 129

Мора... 130

Бол... 130

Овако ћути Том Лах... 131

Гробница... 132

Књижевни портрет: Радован Павловски

Георги Старделов

Велики песник гвоздене реке – или о македонском атласу... 135

Иван Џепароски

Радован Павловски: ars poetica... 142

Златко Поповски Игнатиев

На путу Радована Павловског... 147

Радомир Виденовић

Protreptikos – Радован Павловски њим самим... 155

Проза

Станислав Лем

Конгрес футуролога (Из успомена Ијона Тихог)... 165

(Са пољског језика превео Андриј Лаврик)

Ранко Павловић

Филип Солунац... 246

Мирослав Тодоровић

Шкљоца... 250

Игор Маројевић

Сусрети на Зереку... 254

Снежана Милојевић

Господин Ерор... 258

Маријан Цветановић

Тротинет... 263

Дејан Н. Костић

Деда Мијине бомбоне... 266

Марко Ристић и Миодраг Петровић

Прича са планине Паштрик... 271

Поезија

Ернст Јандл

Библиотека... 281

(Са немачког језика превела Јелена Радовановић)

Димитрије Миленковић

Дародавац успомена... 287

Радомир Виденовић

Икар... 308

Раде Ђокановић

Прерушавање... 315

Ана Никвул

Историја уједања... 321

Маријана Јовелић

Сунцокрети... 329

Линкови

Роберт Цветковски

Сликарски полилингвизам... 339

(Са македонског језика превела Лидија Маринковић)

Зоран Арсовски – Баба

Ликовни прилози... 341

Радмила Гикић Петровић

Постмодерна је била корисно искуство... 349

(Разговор са Мирком Демићем)

Виктор Иванович Косик

Српски период... 359

(Одломак из аутобиографије А. А. Заварина)

Алексеј Алексејевич Заварин

Али ми је вечито жалостан изгнаник... 361

(Са руског језика превела Татјана И. Тошић)

Немања Д. Јовановић

Ретроспекција и антиципација Владислава Петковића Dis-а... 375

Александар Б. Лаковић

Песник слика и наговештаја... 389

(Осам деценија од рођења песника Лазара Вучковића)

Сећања

Иванка Косанић

Заштитник града... 398

(Сећање на Видосава Петровића)

Белешке о ауторима... 403

Ликовни прилози у овој свесци: Зоран Арсовски – Баба, Радован Павловски

Фотографије: Душан Митић Цар

Архива

...

Импресум

ГРАДИНА
Часопис за књижевност, уметност и културу
Година LII
ISSN 0436-2616
 
Оснивач: 
Град Ниш
Издавач: 
Нишки културни центар
Ниш, Станоја Бунушевца бб
тел. 018/595-740, 595-741

www.nkc.rs
Категоризација часописа Министарства просвете Републике Србије за 2016. и раније: М53.
 

Уредништво:
Јелена С. Младеновић, Александар Костадиновић, Зоран Пешић Сигма, Дејан Стојиљковић и Иван Цветановић;
 

Рукописе слати на адресу Уредништва:
Нишки културни центар
- за Градину -
18000 Ниш, Станоја Бунушевца бб
Телефон: 018/536-200
e-mail:

Упутство за објављивање

Часопис Градина објављује песме, приче, одломке романа, есеје, oгледе, критику и приказе из области књижевности и уметности. Текстови који су већ објављени не могу бити објављени у часопису.

Подаци о текстовима усмено изложеним на научним или књижевним скуповима треба да буду наведени у посебној напомени (фусноти) при дну последње странице текста.

Текстови се објављују на српском језику, екавским или ијекавским наречјем, на ћирилици и на њих се примењује Правопис српскога језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Матица српска, Нови Сад, 2010).

Опширније

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис