Нишки културни центар - Часопис „Градина“

КОНКУРС ЧАСОПИСА ГРАДИНА ЗА ФАНТАСТИЧНУ ПРИЧУ:

СРБИЈА 2049.

Текстове на ћирилици, до 10 страница и кратку биографију послати најкасније до 1. јуна 2018. на адресу

Најбоље приче биће објављене у часопису у 2018. години. 

Први број "Градине" појавио се у Нишу, јануара 1900. године. Као петнаестодневни часопис за забаву, поуку и књижевну критику, излазила је до октобра 1901. године (последња свеска је двоброј 3536). У њој су сарађивали и познати писци, међу којима су Алекса Шантић, Борисав Станковић, Светозар Ћоровић, Симо Матавуљ, Тадија Костић и други, из разних крајева тадашње земље. Часопис је обновљен октобра 1966. године. Оснивач "Градине" је Град Ниш.

Urednistvo1900

Фотографија уредништва „Градине" из 1900. године: 
Стоје: Јеремија Живановић (главни сарадник) и Милан А. Костић (сарадник).
Седе: Светозар Обрадовић (власник), Милан Банић (уредник) и Тодор Коблишка (сарадник)

Издавачи "Градине"

1900-1901. Власник Светозар Обрадовић, нишки професор

1966-1971. Културно-просветна заједница општине Ниш

1972-1999. Издавачка установа "Градинa"

1999-2001. Издавачко предузеће "Градинa" и Нишки културни центар (извршни издавач)

2002. Часопис није штампан

Од 2003. Нишки културни центар

Главни уредници "Градине"

1900-1901. Милан Банић, Јеремија Живановић

1966-1968. Драгољуб Јанковић, Добривоје Јевтић, Никола Мељаницки

1968-1972. Добривоје Јевтић

1972-1973. Веселин Илић

1973-1974. Зоран Милић, Лука Прошић

1974-1978. Љубисав Станојевић

1978-1989. Саша Хаџи Танчић

1989-2000. Горан Станковић

Од 2001. Зоран Пешић Сигма

ПРЕГЛЕД САДРЖИНЕ

Реч уредника

Зоран Пешић Сигма

О вредности живота... 7

Kњижевни портрет: Владимир Копицл

Награда Ramonda serbica (образложење Жирија)... 11

Владимир Копицл

Ја сам увек за радост... 12

Владимир Копицл

Успон... 14

Књижевна колонија Сићево 2017: Књижевност и музика

Далибор Поповић Поп

Књижевност и музика... 23

Архива

...

Импресум

ГРАДИНА
Часопис за књижевност, уметност и културу
Година LII
ISSN 0436-2616
 
Оснивач: 
Град Ниш
Издавач: 
Нишки културни центар
Ниш, Станоја Бунушевца бб
тел. 018/595-740, 595-741

www.nkc.rs
Категоризација часописа Министарства просвете Републике Србије за 2016. и раније: М53.
 

Уредништво:
Јелена С. Младеновић, Александар Костадиновић, Зоран Пешић Сигма, Дејан Стојиљковић и Иван Цветановић;
 

Рукописе слати на адресу Уредништва:
Нишки културни центар
- за Градину -
18000 Ниш, Станоја Бунушевца бб
Телефон: 018/536-200
e-mail:

Упутство за објављивање

Часопис Градина објављује песме, приче, одломке романа, есеје, oгледе, критику и приказе из области књижевности и уметности. Текстови који су већ објављени не могу бити објављени у часопису.

Подаци о текстовима усмено изложеним на научним или књижевним скуповима треба да буду наведени у посебној напомени (фусноти) при дну последње странице текста.

Текстови се објављују на српском језику, екавским или ијекавским наречјем, на ћирилици и на њих се примењује Правопис српскога језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Матица српска, Нови Сад, 2010).

Опширније

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис