Нишки културни центар - Наративна граматика

Дело: Наративна граматика
Врста: проза
Година издања: 2016
Библиотека: Посебна издања

Књижевнокритички огледи и прикази, уврштени у ову књигу, чине избор текстова о књижевном делу Радосава Стојановића. Књига представља књижевнокритички пресек онога што је, за протекле три деценије, написано о његовој прози, поезији и црнотравском речнику, осветљавајући их сваки из свог посебног угла.

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис