Нишки културни центар - Образовна политика и медијска писменост

Аутор: Марија Ранђеловић
Дело: Образовна политика и медијска писменост
Врста: проза
Година издања: 2016
Библиотека: Посебна издања

Ко је одговоран за медијску писменост у систему образовања? Ауторка одговара да је креација медијске политике обавеза образовне политике и то на нивоу високошколских установа које се баве образовањем наставника.

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис