Нишки културни центар - Лингвистика, музикалност, когниција

Аутор: Михајло Антовић
Дело: Лингвистика, музикалност, когниција
Врста: проза
Година издања: 2009
Библиотека: Вертикала

Студија из когнитивних наука која анализира евентуалне заједничке формалне, психолошке и неуролошке основе музикалности и способности говора. Књига нуди детаљан преглед савремених англоамеричких генеративних и когнитивних лингвистичких теорија, уз назнаке о њиховој могућој примени у српском језику. У другом делу, користи се апаратура датих теорија како би се објаснила нека питања везана за перцепцију и значење музике.

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис