Нишки културни центар - Цвркути јутара

Гордана Тодоровић

песме из заоставштине

прво издање, 2016.

формат А5, страна 97

978-86-6101-125-2

Аутор: Гордана Тодоровић
Дело: Цвркути јутара
Врста: поезија
Година издања: 2016
Библиотека: Часопис Градина

Први пут објављена збирка песама из заоставштине Гордане Тодоровић, песникиње друге послератне песничке генерације. Концепцијски и мотивски хомогена песничка целина, претпоставља се да је настала шездесетих година двадесетог века.

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис