Нишки културни центар - Библиотеке

Уредник Стеван Бошњак

Уредник Зоран Пешић Сигма

Песме Бранка Миљковића објављене у часописима и листовима за песниковог живота и постхумно, а које нису ушле у састав његових ауторизованих збирки, песме из рукописне заоставштине објављене у другој књизи САБРАНИХ ДЕЛА (1972, Градина, Ниш), као и до сада необјављене песме из рукописне заоставштине које се чувају у Народном музеју у Нишу.

Уредник Зоран Ћирић

Уредник Верица Новаков

Уредник Зоран Пешић Сигма

Простор – то значи да постоји друго, нешто одакле нам сија у очима, ншто од чега нам бруји у ушима, оно што нас узбуђује мирисом. Градинарник је тај простор другог, који нас надахњује, нешто уређено с друге стране коже у које можемо крочити као у слободу.

Уредник Срђан Савић

Уредник Срђан Савић

Уредник Зоран Пешић Сигма

Уредник Зоран Пешић Сигма

Ово је библиотека оних књига над којима увек застанете каква год била прилика, колико год било времена или колико год сусрет био случајан. Док бришете прашину са полица, па то искористите да преређате књиге, поглед вам увек склизне баш на такву књигу, станете да је листате и ишчитавате делове.

Уредник Зоран Ћирић

Библиотека „Трагачи“ слави субверзију као свети принцип књижевне акције који омогућава да се пређе граница доброг укуса зарад врхунског задовољства оваплоћеног у порочном братству писца и читаоца. Раскринкати и поништити поделу књижевности на високу и ниску, елитну и популарну – мисија је ове библиотеке.

Уредник Зоран Пешић Сигма

Уредник Зоран Ћирић

 Библиотека „Вертикала“ открива нове хијерархије у васколиком духовном поретку, развијајући смелу слутњу о постојању система у природној анархији уметничке креације. Вазда превртљива вечност, коју призива лепа књижевост, сваки вредносни суд дефинише као флуид саткан од фасцинације и сумње. Исписивањем параметара паралелне стварности, сагледане кроз тачку пресека замишљеног и одсањаног, остварује се врховни наум; ширење маневарског простора – како за професионалне тумаче, тако и за обичне, простодушне читаоце.

Уредник Верица Новаков

Уредник Верица Новаков

Уредник Зоран Пешић Сигма

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис