Измена чланака из категорије “Програми”

{component url=’index.php?option=com_content&view=category&id=12′}

Измена чланака из категорије “Обавештења”

{component url=’index.php?option=com_content&view=category&id=33′}

Измена чланака из категорије “Манифестације”

{component url=’index.php?option=com_content&view=category&id=39′}